2013. április 27., szombat

Demonstrátori Ösztöndíj Szabályzat és Űrlapok

A demonstrátor az Egyetem oktatási szervezeti egységeinek tevékenységében közreműködő egyetemi hallgató. Az Egyetem hallgatói demonstrátorként bevonhatók a művészeti, tudományos kutató és az oktatást előkészítő munkába.

Demonstrátori megbízás pályázat útján nyerhető el. A demonstrátori megbízás egy tanév időtartamra adható. Egy hallgató többször is elnyerhet demonstrátori megbízást.

Az a hallgató lehet demonstrátor, aki:
- nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
- felsőbb éves pályázó esetén az előző tanévben legalább jó (4,00) tanulmányi átlageredményt ért el,
- akinek magatartása, közösségi munkája példás,
- szűkebb környezetében bekapcsolódott a közösségi életbe,
- megfelel az oktatási szervezeti egység által támasztott egyéb követelményeknek.

Demonstrátori feladatokat külföldön tartózkodó hallgató nem láthat el.


Az ösztöndíjrendszer részleteit és a pályázati űrlapokat (mellékletekként, a dokumentum utolsó oldalain) az egyetem Demonstrátori Szabályzatában találhatjátok meg:


Demonstrátori Szabályzat megnyitása

Nincsenek megjegyzések: