2013. november 3., vasárnap

Pályázati felhívás


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Nemzeti Múzeum

logójának és kis arculatának megtervezésére
1. A pályázat tárgya

Az MNM logója (feliratos és felirat nélküli változatban; felirat: Magyar Nemzeti Múzeum)

és kis arculati terve (logó, névjegy, levélpapír, boríték, dosszié, szórólap, kiadványborító)2. A pályázat kiírója

Magyar Nemzeti Múzeum (MNM), 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.3. Elvárások

A logó legyen alkalmas különféle felületeken (szórólap, honlap, médiafelületek,

ajándéktárgyak stb.) való megjelenésre.4. A pályázatok értékelése

Az MNM szabadon dönthet arról, melyik grafikai tervet valósítja meg.A beérkező pályaműveket – a szerző kilétének ismerete nélkül, jelige alapján – 5 fős, az

MNM vezetőségéből és neves szakértőkből álló zsűri bírálja el.

A pályázók e-mailben kapnak értesítést a zsűri döntéséről. A döntéssel szemben

kifogásnak nincs helye.5. A pályázat díjazása

A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül:

• a nyertes pályamunka készítője a grafikák felhasználásra alkalmas formájának

átadása után bruttó 250 000 Ft díjban részesül, amely magában foglalja a logó és

az arculati elemek teljes körű, kizárólagos felhasználási jogát;

• az MNM által szervezett sajtótájékoztatón bemutatjuk a pályamunkát és

alkotóját;

• árajánlatot tehet az MNM további arculati elemeinek megtervezésére.

26. A pályázat beérkezésének határideje

2013. november 30.7. Pályázati feltételek

A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati

feltételeket.Nevezési díj nincs. Egy pályázó maximum három pályamunkával nevezhet.A nyertes pályázat anyagának felhasználására a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) teljes

és kizárólagos jogot szerez. Amennyiben a nyertes pályázat felhasználása során az MNM

részéről felmerül a módosítás igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését.A határidő után beérkezett valamint a hiányosan kitöltött vagy a pályázati kiírásban

foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat az MNM-nek nem áll

módjában elfogadni. Az MNM kizárja a hiánypótlás lehetőségét.Amennyiben több – akár magán-, akár jogi – személy együtt kíván részt venni a

pályázaton, ezen személyek az MNM számára egy pályázónak számítanak. Ebben az

esetben a jelentkezési lapon kérjük megadni a csoport nevében nyilatkozatra jogosult

kontaktszemély nevét és elérhetőségét.A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati munka erre a pályázati

kiírásra született, más személy jogát nem sérti valamint más személynek nem áll fenn

olyan joga, amely az MNM pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná vagy

bármilyen módon korlátozná. Mindezen esetekben a pályázót terheli a teljes körű

felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal.

A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a

pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a

későbbiekben válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és az MNM-mel 3szemben más személy által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott

mindennemű követelésért helytállni.Az MNM kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai követelményeknek. Az

MNM fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek

színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Az MNM döntése ellen

kifogásnak helye nincs.Az elkészült pályaművek jeligések. Mellé zárt borítékban, az adott grafikával azonos

jeligével minden esetben csatolni kell a pályázó nevét és elérhetőségét (cím,

telefonszám, email), ezek hiányában a pályázat érvénytelennek tekintendő.8. A pályázat alaki követelményei

• a pályamunkát vektorosan (.ai, .eps) kell elküldeni

• a logótervet színes, monokróm és inverz változatban kell beküldeni9. A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtásához a kitöltött nyilatkozat, jelentkezési lap és pályamunka

beküldése szükséges. A pályázatot egy példányban ajánlott küldeményként postai úton

vagy elektronikus úton kell benyújtani a megadott határidőig. A borítékra kérjük ráírni:

„logopályázat”.

Postai úton a pályamunkát CD vagy DVD adathordozón, pdf formátumban és

kinyomtatott formában is be kell küldeni.

A kitöltött nyilatkozat és jelentkezési lap minden esetben meg kell hogy érkezzen

elektronikus és postai úton, ajánlott küldeményként, a megadott címre, legkésőbb 2013.

november 30-ig.A postacím:

Csordás Dóra, Főigazgatóság,

Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14–16.

Az email cím: logopalyazat@hnm.hu

A beérkezett pályaműveken korrekciót nem tudunk elfogadni. 4

10. Általános elvárások az arculat kapcsánAz MNM intézményi szintű üzenetei:

• az MNM a legelső magyar múzeum, a magyarországi múzeumok origója;

• a nemzeti történelem kincseinek őrzője, a legnagyobb műtárgy-állományt őrző

magyar múzeum;

• a nemzeti hagyomány és fejlődés ötvöződik benne és általa;

• összegződik benne a klasszikus érték és a modernség;

• tudós múzeum, tudományos műhely;

• biztonságot, megbízhatóságot, erőt sugall;

• új kihívásokat váró és kereső intézmény;

• megfiatalodó és kreatív, innovatív szemlélet jellemzi;

• kiemelten látogatóbarát;

• elsődleges feladatának tartja az egész életen át tanulás segítését;

• fontos számára a jótékonyság és jótékonykodás;

• zöld múzeumElvárások az arculatra vonatkozóan:

• letisztult és egyszerű vizuális megjelenés;

• könnyű beazonosíthatóság;

• a sztereotíp, elkoptatott, sémaszerű formák és szimbólumok kerülése.

Nincsenek megjegyzések: