2016. június 24., péntek

Krajczáros Alapítvány pályázati felhívása Bemutatkozás gyanánt közhasznú szervezetünkről:
- létünk 24. évében (az alapító okiratban biztosított sokrétű mozgástérrel együtt) a fő profilunk a hadisírok, katonatemetők gondozása, rekonstrukciója (főleg a határainkon túl, így a Doberdó és Isonzó térségben, valamint a Felvidéken) illetve a kapcsolódó kulturális tevékenységek (pl. emlékművek létesítése, rendezvények, kegyeleti túrák és megemlékezések bonyolítása, a témához kötődő könyvkiadás és kiállítások megvalósításaalkotó táborok szervezése, stb.)
- a tavalyi tevékenységünkről szóló beszámolónkat és a 2016. évi szakmai tervünket mellékelem,
- referenciaként a lentebb található kommunikációs felületeinket ajánlom megtekintésre,
- fontosnak tartom kiemelni, hogy munkánkat tiszteltdíj és költségtérítés nélkül végezzük,
- éves költségvetésünk 12-14 mFt körül ingadozik, de ennek zöme pályázati forrás, vagyis a benyújtott témákra kell koncentrálnunk, valamint nem kevés önrészt is produkálnunk kell azokhoz.
 

 Előzményként a Krajczáros Alapítványról:
- ma már közel 100 festménnyel rendelkezünk az I. vh-ban résztvevő személyekről, közte parancsnokokról, közkatonákról,frontot megjárt művészekről, neves személyiségekről készített portrékból, a kapcsolható tájképekből illetve fantázia szülte alkotásokból.
A képeket ma élő (32 fő hazai és lengyel, szlovák, erdélyi) neves művészek (többnyire grátisz) készítették korabeli fotók alapján.
Szeretnénk a kollekciót folyamatosan bővíteni kb. 250 db-ra. A projekt célja: a művészi kvalitásoknak teret engedésen túlmenően az ismeretterjesztés. Vagyis az ábrázolt személyek életútjának, illetve a lövészárkok küzdelmeinek felelevenítése, bemutatása az érdeklődők számára. Továbbá a béke jegyében a közös EU-ban a közös emlékezet szükségességére rámutatás. A korabeli események és személyek felidézésén túlmenően pedig mindennek a felnövekvő nemzedékbe átültetést tartjuk fontosnak.
- az elmúlt időszakban 2014-től (jelen pillanatban várhatóan 2018 decemberéig tartó) a nemzetközi kiállítás fő állomásai voltak: Szvár, Pákozd, Kassa, Pozsony, Homonna (Sk), Székelyhíd (Partium), Kiskunhalas, Sanok (PL) Nagyvárad, Snina (Sk) és most visszük ismét Lengyelországba. További tárgyalások vannak folyamatban a szlovén és olasz partnereinkkel is.
- stratégiai célunk ez ügyben, hogy 2019-ben állandó tárlatot nyissunk (várhatóan Fehérváron és egyet a határon túl) a centenárium nyomán a hazájukért életüket adó katonáink küzdelmeit ébrentartó célzattal. Másrészt egyes alkotásokat elajándékozunk azon civil szervezeteknek, iskoláknak, önkormányzatoknak, ahol tudomásunk szerint sokat tettek (tesznek) a katonatemetők, emlékművek ápolásáért.
 

 (Szeretnénk az elsősorban festő szakon tanuló hallgatókat) megnyerni partnernek (megj.: a festészeten kívül más művészeti ágak képviselőinek csatlakozásától sem zárkózunk el tekintettel, hogy már eddig is volt erre precedensünk).
 Örömmel vennénk, ha témánk iránt affinitást mutató hallgatók közül minél többen vállalnák fel, hogy akár saját elképzelésük, akár általunk megadott korabeli fotók alapján gyarapítanák a kollekciónkat. Sajnos nem várható, hogy mindenki számára pénzbeli díjazást tudunk biztosítani, ám a projektet felvállalók (az alkotások) számától függően néhány főnek szerény tiszteletdíjat és/vagy nyári időszakban alkotótáborban részvételt illetve nemzetközi bemutatkozási lehetőséget tudunk felajánlani. A festmények az alapítvány tulajdonába kerülnének, azon céllal, hogy egyrészt 2018-ig minél több hazai és külföldi helyszínen bemutatjuk azokat, valamint a későbbiekben készülő összegző prospektusban arcképes megjelenést biztosítunk, a legjobb alkotásokat pedig mind a kommunikációs felületeinken népszerűsítjük.
- Az alkotások mérete, a készítés technikája, anyaga nincs korlátozva, de előzetesen személyenkénti egyeztetést tartunk célszerűnek. A keretezést – nem kizárólagosan, de törekedve az egységességre – szervezetünk végzi.
-Az eredményes program keretében persze szívesen bemutatjuk a MKE kiállítótermeinek valamelyikében (galériájában) a tárlatot, remélve, hogy minél több hallgató lesz érintettje a programnak.
 
- néhány link a legutóbbi kiállításon készült képekről:
Kedves színfoltja volt a megnyitónknak Sninaban, amikor Mária Lelková művésznő átadta az alkotását egy korabeli katona ükunokájának, valamint Csontos Árpád honvéd leszármazottainak. https://www.facebook.com/krajczaros.alapitvany/photos/p.886652338124302/886652338124302/?type=3&theater
 
 
Székesfehérvár, 2016. június 9-én
 
                               Tisztelettel és szíves visszacsatolására számítva:
                                                                                                                        németh istván, kuratórium elnök,
bízva abban, hogy kellő részletességgel sikerült bemutatkoznunk, valamint a kérésünket alátámasztani.
 

Nincsenek megjegyzések: