2016. augusztus 30., kedd

ERASMUS+ PÁLYÁZAT képzőművészet-elmélet szakos hallgatók részére

ERASMUS+ PÁLYÁZAT
2016/2017/II.

kizárólag
képzőművészet-elmélet
szakos hallgatók részére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2016/17-os tanév tavaszi félévében külföldi tanulmányutakra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:
·         Ösztöndíj támogatásban várhatóan 2 fő részesül a tanszéki rangsor alapján.
·         Az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, az Európai Bizottság által meghatározott rátákhoz igazodva kerül megállapításra. Az adott tanévre szóló rátákat az alábbi linken lehet megtalálni:
Amennyiben a hallgató rendelkezik EUR alapú devizaszámlával, ezt az összeget az Egyetem euróban utalja. (A megélhetéshez szükséges további költségeket a hallgatóknak saját forrásból kell majd fedezniük.) Lehet pályázni szociális ösztöndíjra is, melynek összege havi plusz 100 euró, ennek feltételeiről az alábbi linken lehet tájékozódni:

A jelentkezés feltételei:
·           A jelentkező az MKE beiratkozott hallgatója (aktív félév, a tanulmányút ideje alatt is)
·           A szeptemberi pályázaton CSAK az alábbi tanszék hallgatói adhatják be a jelentkezéseiket, az alábbi feltételekkel:
       Képzőművészet-elmélet
o   BA szak másodéves hallgatói és MA szak elsőéves hallgatói
§  University of Leeds, Faculty of Fine Arts
§  Art Academy of Latvia, Riga
·           Magyar/EU állampolgárság vagy a tervezett tanulmányút idejére is érvényes tartózkodási engedély
·           Szakmai felkészültség
·           Nyelvi felkészültség (nyelvtudás: angol / célország nyelve)
Figyelem: Mivel az új Erasmus+ Program keretében (a partnerintézmények között) megkötött kétoldalú szerződések megkövetelik az általuk megállapított szintű nyelvtudást (angol /célország nyelve), ez már a pályázatok elbírálásánál is fontos tényező.
A pályázati űrlapon a nyelvtudás szintjét jelölni kell, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga típus pontos jelölése és a nyelvvizsga másolatának csatolása szükséges.
Nyelvvizsga, ill. azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirat (angol / célország nyelve) vagy annak hiányában a nyertes hallgatónak nyelvi szintfelmérőn kell majd részt vennie!   
          
A pályázathoz szükséges dokumentumok:

·         Jelentkezési lap 2 példányban! (letölthető a honlapról http://www.mke.hu/kulugy/kulugy1.php#palyazat2ke)

·         Önéletrajz (angol típusú, max. 1 oldal magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)

·         Munkaterv (max. 1 oldal magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)
·         Nyelvvizsga bizonyítvány, ha van (fénymásolat)

A pályázás menete:
A benyújtott pályázatot a pályázó hallgató tanszéke bírálja el.
A tanszéki bírálatot követően a Nemzetközi Iroda közzéteszi a 2016/17-es tanév tavaszi félévére ösztöndíjat nyert hallgatók listáját (várhatóan október 1-én), majd Információs Napot tart nekik. A partnerintézményekbe történő pályázás csak ezután kezdődik.
Ennek első lépése: az MKE Erasmus koordinátora a hallgatóval történt egyeztetések alapján jelöli a partnerintézményeknél az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Ezután a hallgató formálisan is jelentkezik a megjelölt partnerintézménybe, és kiküldi az intézményenként változó kritériumok alapján összeállított (az eredeti leadott anyaggal legtöbb esetben nem mindig megegyező) pályázati anyagát. 
Figyelem: a pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak, ezekről az egyes partnerintézmények weboldalán, illetve a Nemzetközi Irodán keresztül lehet tájékozódni.
A partnerintézmény saját jelentkezési határidejét követő 4-6 héten belül értékeli a beérkezett portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.
·         A hallgatónak a fogadó intézményben tandíjat nem kell fizetnie, az MKE pedig a külföldi tartózkodás idejére is folyósítja a hallgató tanulmányi ösztöndíját.
·         Csak a kiírásban megjelölt célintézmények választhatóak ebben a pályázati körben. A pontos címek megtalálhatóak az egyetem honlapján. A többi partnerintézmény most nem jelölhető. (Az eredményhirdetést követő Információs Nap keretében van mód a célintézmény esetleges változtatására.)

A pályázat leadási napja:

2016. szeptember 15. (csütörtök) 10 és 12 óra között, Nemzetközi Iroda
Figyelem! Határidőn túl érkezett, ill. hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!
A pályázatok elbírálásának határideje előreláthatólag: 2016. október 1.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanezen időszak alatt lehetőség van Campus Mundi ösztöndíj pályázására: http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez
Ennek feltétele, az Erasmus+ ösztöndíjas státusz, tehát, aki Campus Mundi ösztöndíjra pályázik, feltétlenül adja be az Erasmus+ pályázatát!

További információk:
Rohonczi Edit, Nemzetközi Iroda
fogadóóra: hétfő és szerda 10-től 11-ig       

tel: 06 1 478 0980 / e-mail: foreign@mke.hu

Nincsenek megjegyzések: