2017. február 22., szerda

Akkreditált pedagógus-továbbképzés: MŰVEK AKCIÓBAN


VIZUÁLIS NEVELÉSSEL FOGLALKOZÓ TANÁROK FIGYELEM!

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen akkreditált pedagógus-továbbképzések indulnak rövidesen!


Akkreditált pedagógus-továbbképzés a vizuális nevelés módszertani megújulásáért
Interakció a kortárs és a klasszikus vizuális művészettel, művészeti alkotással

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem továbbképzési-sorozatának részeként 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés indul. A képzések célja a vizualitással, vizuális neveléssel foglalkozó pedagógusok módszertani kultúrájának gyakorlatorientált bővítése. A képzéssorozat többféle, fokozatosan bővülő téma köré épülő 30 órás egységei önmagukban is hasznos és koherens szakmai, módszertani tudást közvetítenek, ugyanakkor a képzési egységek összekapcsolódnak azáltal, hogy széleskörűen lefedik a közoktatás aktuális tartalmi követelményeit.

Tanfolyam


A képzés célja a vizuális művészeti alkotások – a művészettörténeti megközelítésén túlmutató – nevelési, oktatási folyamatban betöltött szerepének erősítése. A foglalkozások során a művészeti nevelésben jól használható műalkotások, azok gazdag felhasználási lehetőségeinek bemutatása és értelmezése érdekes és szórakoztató formában valósul meg. A képzés legfontosabb feladatai a kortárs művészet kínálta lehetőségek beillesztésével kreatív, problémacentrikus nevelési szituációk feltárása, és az ezekhez kapcsolódó módszertani eszköztár bővítése, illetve kreatív feladattervezési-stratégia elsajátítása.

Tematika

– Műalkotások befogadása – műalkotásokhoz való tudatos viszony kialakításának folyamata
– Elemzés és értelmezés – a műalkotásokkal való interakciók során
– A látvány és a műértelmezés aktív, alkotó jellegű felhasználása
– Feladattervezés, feladatírás

Kinek szól?

– Vizuális nevelés iránt érdeklődő tanítóknak
– Általános- és középiskolai rajz, vizuális kultúra tanároknak

Képesítés/végzettség

Akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló tanúsítvány

Teljesítési feltételek

Részvétel a foglalkozások 90%-án, továbbá szabadon választott klasszikus és kortárs vizuális művészeti alkotások adekvát feldolgozásához kapcsoló komplex feladatsor megtervezése és bemutatása.

Képzési idő


30 óra
2017. március 25., április 1., április 22., április 29.
(szombatonként 10.00–18.00)

Képzés helyszíne


MOME Z | 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.

Továbbá hasonlóan akkreditált pedagógus képzés SZEMÉLYISÉG témakörben. 

További infó itt: http://open.mome.hu/akkreditalt-ped-kepz_szemelyiseg/

Nincsenek megjegyzések: