2017. március 24., péntek

?

„A kérdés örökre válasz marad, a válasz örökre kérdés marad.”
Workshop az MKE Intermédia Tanszékén Németh Hajnal vezetésével

Záróeseményként nyilvános bemutató a Trafóklubban
Március 25., szombat, 18:00 óra

Résztvevők: Demeter Dávid, Erdős Zsófia, Gyapjas Anna, Huszár Ildikó,
Jeneses Ádám, Katona Norbert, Kovács Gyula A., Lestál Hella, Monhor
Viktória, Papp Fanni, Puskás Ria, Sunny Vowles

„A workshop főcíme ugyan egy önmagában álló kérdőjel, a témája azonban
mindent magába foglal, amit a kérdőjel elé tehetünk – írásban, szóban,
gondolatban vagy tettben, konkrétan vagy elvonatkoztatva – teljesen
szabadon. Az a cél, hogy kérdéseket tegyünk fel.

Tartalom tekintetében tehát kérdésekből indulunk ki. Rákérdezhetünk magára
a kérdésre is, vagyis reflektáhatunk a kérdezés mechanizmusára, a kérdező
pozíciójára, hogy vajon kérdésekkel élni önmagunk és a társadalom felé egy
nyitott és befogadó állapotot jelent-e. Szemléltethetjük akár a kérdező motivációját:
a kíváncsiság, a rávezetés és a manipuláció árnyalatit. Gondolkozhatunk a
kérdezés, a visszakérdezés, a kikérdezés és a rákérdezés individuális vagy
társadalmi szerepén, egyéni vagy tömegpszichológiai vonatkozásain.
Elmélyedhetünk az interjú fogalmában, hogy lehet-e egy kérdés aktív vagy passzív.
Elveszhetünk eldöntendő kérdésekben, megválaszolatlan kérdésekben, lényeges
vagy lényegtelen kérdésekben, másoknak vagy önmagunknak feltett kérdésekben.
A válaszokat most sem keresni sem megtalálni nem kell.

Formailag minden megengedett és alkalmazható, ami kivitelezhető egy öt napos
munkával és prezentálható nyilvánosan egy minimum 2 perc, maximum 2 óra
időtartam alatt.”

Nincsenek megjegyzések: