OPEN ART GY.I.K.


1. Miért 1956 az apropó?
A Magyar Képzőművészeti Egyetem 1956-os érintettségéről az egyetem Andrássy úti főépületében egy márványtábla tanúskodik, amely az Andrássy út 71 szám alatti barikádon meggyilkolt négy képzőművész-hallgató 
(Bódis Antal, Csőrös Zoltán, Komondi Sándor, Kovács József) és négy kiskatona emlékét őrzi. 
Az MKE az 1956-os események 60. évfordulóján valóban emlékezni kíván e négy diákra, hiszen ők ugyanolyan művésznek készülő ifjak voltak, akárcsak a mai hallgatók. A művészet és a szabadság iránti elkötelezettségük, elszántságuk pedig éppen olyan volt, akárcsak a mai fiataloké.

2. Mit jelent az, hogy "különböző tanszékek hallgatói között" jön létre a projekt?
Az alkotóhét célja, hogy a diákok ne kizárólag tanszéken belül, egyazon területen alkotó és dolgozó hallgatókkal hozzanak létre időszakos projekteket, megismerjék egymás munkáit, és a más tanszékeken folyó munkát is. Ezért a tanszékek hallgatóit arra kérjük, hogy ne saját tanszékük, hanem más tanszék projektjavaslatához csatlakozzanak. Összművészeti alkotás létrehozása a cél, amely különböző képzőművészeti területeket képviselő hallgatók javaslatai alapján, közös szándékkal és együttműködésben valósul meg.

3. Javasolt témák - megvalósulás:
Az alkotóhét ütemezésének első állomása az az időszak (március 16-április 2),​​ amikor az ajánlott témák alapján mindenki (2-3 fő projektvezető) javaslatot tehet egy-egy projekt kidolgozására. A jelentkezési időszakban, április 3-10 között az MKE valamennyi diákjának kötelező egy témát választania, és arra jelentkeznie. Egy témára max. 10-15 hallgató jelentkezése fogadható el. Azok a témák, amelyekre senki nem jelentkezik, értelemszerűen kiesnek a további munkából. 

4. Mit jelent az, hogy "ajánlott" téma és "ajánlott" műfaj?
Az ajánlott szó pusztán annyit jelent, hogy segítséget ad az elvárt eredmény körvonalainak megállapításához. Tehát javaslat, nem elvárás. Minden egyéb téma is szívesen fogadott, amely kapcsolódik az 1956-os események gondolatiságához vagy eseményeihez, és minden olyan műfaj is elfogadott, amely a listában nem szerepel, de lehetőség van annak kiállítására/bemutatására az MKE által szervezett októberi megemlékezésen. 

5. Mit jelent az, hogy "kötelező"?
Az alkotóhét a 2016/2017-es tanév első hetében valósul meg, tehát mint ilyen, tanórák helyetti munkát jelent. Ezért ebben a részvétel kötelező. A nem teljesített alkotóhét tanórákról való hiányzással egyenértékű, felmentést a részvétel alól csak a tanszék vezetője adhat rektori engedéllyel.

6. Mi a projekt költségvetése?
Az MKE minimális keretet biztosít a projektek megvalósulásához. A projektenként rendelkezésre álló pénzösszeg függ a projektek számától és azok jellegétől, a pályázat kiírásakor nem lehetséges meghatározni. A rendelkezésre álló forrást a május 10-ig leadott költségvetések alapján osztja el az egyetem vezetősége. Kérjük, hogy a projektek tervezésekor valóban kis költségvetésű, minimális költségigénnyel jelentkező események/műalkotások megvalósítása legyen a cél.

7. Kivel lehet egyeztetni a projektekről?
Minden tanszék kijelöl egy-egy oktatót, aki az a tanszék részéről jelölt témák szakmai koordinálását végzi. A projektvezető oktatók listáját hamarosan közöljük. A projekt szervezési koordinálását a HÖK, valamint a Rektori Kabinet részéről Csejdy Réka kommunikációs vezető végzi.


Nincsenek megjegyzések: