projektek

Az Open Art projektekre május 20-ig lehet jelentkezni Csejdy Rékánál a csejdy.reka@mke.hu e-mail címen.
TÉMA SZÁMA
TÉMAVEZETŐK
TÉMAHIRDETŐ TANSZÉK
KONZULENS TANÁR
TÉMA
VÉGEREDMÉNY
JELENTKEZŐK
I.


Koncz Gábor, Boruzs Ádám, Békési Adrien
Festő Tanszék
Kiss Péter


hadi tárgyacselekményekre utaló tárgyak farostból az Epreskertben

A Bukta-Kiss festő osztály projektjének témafelvetése kapcsolódhat az ’56-os forradalomhoz, oly módon, hogy a mindennapi életterünket, az Epreskertet, teljesen új kontextusba és hangulatba helyezi, azáltal, hogy változatosan ábrázolt „tankra, harci repülőgép, lövedékre  stb, haditechnikára, erőszakosnak, idegennek ható „ nem oda való” furcsa tárgyakra utaló festett felületekkel „ferzec-tárgyakkal” tölteni meg a környezetet, bevonva és kihasználva ezzel a kert természeti adottságait. Ezáltal állítva emléket a korabeli eseményeknek, továbbá élezve ki az ellentétet egy-egy tér különböző hangulatai között (harctér<->művészeti/műtermi kert-tér).
A tankok és egyéb hadi cselekményekre utaló ábrázolások, nyomok farostlemezből lennének formára vágva, majd megfestve, melyeket ezt követően a kert számos pontján helyeznénk el, különböző téri helyzetben, úgy, hogy, azokat lehessen látni például az utcáról is. Különböző méretű és formájú tank, és egyéb haditechnikára utaló „elem” lenne elkészítve, amelyek egy része a földbe ásva vagy a fáról lelógatva lenne installálva.
II.
Juhász Nóra
Festő Tanszék
Kiss Péter
A Hunyadi téri piac elfoglalása
A Hunyadi téri piac elfoglalása

Elképzelésem szerint a piac vezetésével együttműködve egy vagy két napig összeeresztenénk ezt a két intézményt, és a nagybetűs Képzőművészet bevonulhatna a lángossütők, kifőzdék és céklaárusok világába. A piacon rengeteg a kihasználatlan tér és felület, amelyeket remélhetőleg kölcsönadnának nekünk egy-két napra. Lehetne csinálni például: videóvetítést, fényfestést, beállhatnánk kilóra árulni alkotásokat, és természetesen telerakhatnánk a falakat képekkel. Vagy csak geg-szerűen teleszórni a piacot teljesen váratlan tárgyakkal. Emellett jó volna valami reklámozható, hangos dolgot is csinálni: performanszokat, felolvasásokat, közös festést, stb. Semmilyen akciót nem fixálnék le előre: a projekt keretében közös ötleteléssel szeretnék egy olyan akciótervet összeállítani, ami egyrészről megteremti a kapcsolatot a két szomszédos univerzum között, másrészt felhívja a figyelmet erre a fantasztikus miliőre, ami tele van a környék rengeteg különböző alakjával, elemével, termékével. A piac egy nagyon fontos közösségi tér --ezért azt is szeretném, ha reflektálni tudnánk ennek a közösségnek a működésére és felhívnánk a figyelmet problémáira, kitágítva ezzel a piac fórum-jellegét.
III.
Becze Dóra,
Balogh Emese, Ráczová Polly
Intermédia Tanszék
Sólyom András
menekülés
videóinstalláció

Klimó Károly (videón rögzítésre kerülő) visszaemlékezése alapján felidéznénk, hogy 1956. november 7-én, a Főiskola épületéből hogyan sikerült neki és társainak megmenekülni, amikor az oroszok átfésülték az Andrássy úti épületet. A Klimó-interjú tér-installációs kiegészítéssel, projektorok segítségével - térbeli és időbeli kiteljesedést alkotva - a riport mai értelmezését, az alkotók képzettársait is tartalmazni fogja.
IV.
Szabó Levente
Intermédia Tanszék
Sólyom András
metamorfózis átalakulás
animált divatfotó

A francia festészeti hagyományok figuráinak és a kommunista vezető elitteinek az összehasonlítása.  A hatalom gesztusai nem változnak. Végsősoron az a pillanat van megörökítve, ami 56 ot és az utána következő időket jellemezte, ha az egyszerű ember vetett egy pillantást a vezetőire.
Meg akarom mutatni, hogy mit érzékelhettek egy zárt világ arcaiból. Mozdulataikat, ahogy lepillantanak, kitekintenek.
Egy ember a mutatóujjába harap, egy imára kulcsolja a kezét és lepillant, egy csak mintha semmit nem tudna, értetlenül ringatja a fejét, van, aki csak a kezével legyint,nyugodtan rágyújt, kuncog és a szája elé emeli kezét.
V.
Kovács Gyula, Papp Fanni,
Süle Tamás
Intermédia
Tanszék
Eperjesi Ágnes
Camera obscura bunker
camera obscura fotók

Budapesten is több II. világháborús bunker található, Pasaréten, az Apáthy-sziklánál is van egy. A helyszín kedvelt kirándulóhely, kiváló kilátással a Budai-hegyekre. A bunker lőrései 3 irányba néznek. Ezek a nyílások fogják adni a kiindulópontot a camera obscura felállításához. A 3 irányból leképezett tájképet fotopapírra fogjuk rögzíteni. Az Apáthy-sziklánál található bunker átalakítása camera obscura-vá egy komoly, ám annál izgalmasabb projekt. El kell érnünk a teljes sötétséget, készítenünk kell 3 megfelelő méretű és pozíciójú lyukat, valamint a fényérzékeny fotópapírt/tekercset oda kell szállítanunk, rögzítenünk kell a bunker belső felületére - ehhez szükség van vörös fényre, majd biztonságosan el kell szállítanunk a laboratóriumba, ahol elő tudják hívni ezt az óriási méretű fotópapírt. Ami még izgalmasabbá teszi bunker camera obscura-t, az az, hogy akár a projekt résztvevői is belekerülhetnek a leképezett tájba, mégpedig a fotogram elve alapján: azaz ha bent tartózkodunk a bunkerben az exponálás ideje alatt, és ezalatt mozdulatlanul állunk a fotópapír előtt, a testünk helyén a fotópapír fehér marad.

VI.
Bocsi Eszter,
Döme Zsófia
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka
távlat, átváltozás, jövőkép
kiállítás képekből

Fő gondolat: A negatív végkifejletű emberi sorsok, az értelmetlen halálok. Egyfajta gyermeki igazságérzet hangulatával megjelenítve.negatív végkifejletű emberi sorsok, értelmetlen halálok, háború, gyermeki igazságérzet. Egy csoportlétszám duplájával megegyező számú képből álló sorozatot szeretnék létrehozni, kiállítva, azonos méretben, a kiállítás részeként megjelenítve a képek készülési folyamatának fontosabb momentumait, amik befolyásolták létrejöttüket (később részletesen) A csoport egy része készítene fejenként egy gyerekportrét. Nem feltétlen realisztikusat, inkább valamelyest a gyermekrajzot idéző stílusban (például ahogy egy kisgyerek ábrázolná saját magát). Eszközökben például: pasztell, színes ceruza, akvarell. Mindenképp azonos méretű (nem túl nagy, max. B4-es), jó minőségű papírra. Ezzel párhuzamban a csapat másik része különböző életeseményeket gyűjtene össze, körülbelül 2-3x annyit mint ahány portré készül majd.  Olyasmiket, amik egy gyerek jövőjét befolyásolják, eldöntik a sorsát, azt, hogy ki/mi lesz belőle felnőttként. Hangsúlyt fektetve a negatív példákra főleg. (A legkézenfekvőbb pl. hogy már nem is éli meg azt a kort). 
Ezekből a rövid fogalmakból, esetleg mondatokból készülnének kis cetlik, amiket egy erre alkalmas, egyszerű dobozból véletlenszerűen kihúzva hozzárendelnénk egy-egy megrajzolt gyerekkarakterhez. Ezzel az élet, a sors kiszámíthatatlanságát gondoltam "utánozni", megjeleníteni. 

Ezek után a véletlenszerűen választott cetlik alapján a rajzolók elkészítenénk a gyerekrajzokhoz tartozó (fiatal) felnőtt ember képét, portréját, figyelembe véve azt a főleg negatív eseményt (háború, halál, betegség, egyéb rossz dolgok amik csak jönnek és az ember hatalmán kívül áll megakadályozni a bekövetkezését). 

Egyéb gondolatok: A kiállításon például a cetliket ki lehetne pakolni valami külön kis részre, érzékeltetni a véletlenszerűséget ami a képek készülésére jellemző volt. Több cetli lenne mindenképp, mint ahány portré, ezzel is utalva arra hogy a lehetőségek száma szinte végtelen). Az ötlet még viszonylag friss, az alapokon túlmenő, a részletekre vonatkozó változtatásokra nyitott.
VII.
Koltay Dorottya Szonja,
Mányoki Ádám
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka
VIII.
Mészáros Eszter, Illés Áron,
Tarcsi Ádám
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka

56-os képregény

Projektünkben az egyetemen történt 56-os eseményeket szeretnénk feldolgozni képregény formájában.
IX.
Gaál Katalin,
Fülöp Gergő
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka
Elég


Ötletünk szerint építenénk egy kvázi-szovjet tankot, eddig úgy gondoljuk, hogy kartonpapírból valamilyen könnyű vázra, amelybe a helyszínen egy happening keretében minden résztvevő cetlire írva beledobhatja bármi gondját-baját, bármit amiből elege van, amit szeretne ha nem lenne. Majd végül felgyújtanánk az egész építmény és megvárnánk míg elég. Ez a gesztus rímel arra, amit az '56-os forradalmárok tettek. Nyilvánvaló, hogy nekik is elegük volt valamiből és tettek ellene. Ez a mi gesztusunk inkább rituálészerű lehet, de tudjuk, hogy az is tud segíteni.
X.
Illés Áron,
Kovács Csilla,
Gaszper Viktória
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka
Háború, társadalmi különbségek, vezetői szerepvállalás, önelfogadás
Képeskönyv

Titkos háború Valós és fantasztikus elemekből szőtt fiktív történet, mely az egyetem épületében játszódik. A történet során hiteles személyek kerülnek kapcsolatba képzeletbeli teremtményekkel, melyek különböző történelmi társadalmakat, eszméket személyesítenek meg.
Részletes leírás:

Összefűzött könyv formájában tervezzük megjeleníteni a szöveget, melyet illusztrációk fognak kísérni.

Az illusztrációk manuális rajzi technikával fognak készülni, a szöveg tördelése digitális úton fog történni. Amennyiben a project munkafolyamata a tervezett szerint alakul, az ábrázolások valamilyen sokszorosított grafikai médiumban is megjelenhetnek. Továbbá felmerült az interaktív könyv ötlete is, mint formátum.

XI.
Vidra Réka
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka

programsorozat

"Dávid-téri estek":  integrációt, párbeszédet segítő kötetlen, zenei, irodalmi programokkal, akár pecha-kucha estekkel egybekötött rendezvények
XII.
Tóth Katalin
Képgrafika Szakirány
Dobó Bianka
átváltozás, metamorfózis, felelősség, transzformáció, áldozati szerepvállalás, megértés, tisztelet, háború, történelem, turizmus
kiállítás és opcionálisan fotóalbum

Historical tourism  Minden kornak megvannak a maga járulésok áldozatai, amiket gyakran természetesnek veszünk. A háborúkat emlegetve evidens hogy rögtön a halálos áldozatokra asszociálunk, de ritkán képzeljük el magunkat olyan szituációban, amikor ez megtörtéhet és még ritkábban kerülünk olyan helyzetbe,amikor ténylegesen veszély fenyeget minket. Bár a kor, amelyben élünk korán sem tekinthető ideálisnak, de a XI. századi Magyarországot eddig elkerülte a háború.
Olyannyira idegen számunkra ez a fogalom, hogy mikor a fejünkben élő térkép széléről egy fuvallat súrolta országunkat és menekültek vonultak át az országon, az emberek összerezzentek és intenzívebb volt a xenofóbia mint a háborútól való félelem és hamarabb kezdtünk el gazdaságról beszélni, mint együttérezni az áldozatokkal. Utóbbira szeretnék reflektálni azzal, hogy eszközt adok azoknak a kezébe akik részt vennének egy ilyen kísérletben és/vagy ellátogatnának az Open Ar helyszínére.

Célkitűzés:Egy olyan nagy méretű képekből álló sorozat létrehozása, ami formailag többnyire a fesztiválokon, vásárokon, turisztikai helyeken és bevásáróközpontokban felbukkanó életnagyságú figurákat ábrázoló paravánokhoz hasonlatosak. Ezek közös vonása, hogy az arcok ovállis alakban ki vannak vágva, hogy a látogató a képen szereplők helyébe lépve fotózkodhasson.

Általában témailag inkább humorosak vagy meseszerűek szoktak lenni, ami erős kontrasztba állítja az én

elképzelésemmel. A projekthez csatlakozottak tetszőleges technikával (szakuknak vagy lehetőségeikhez mérten) olyan képet kell megjeleníteiük, amivel interakcióba lépve a látogató egy áldozat szerepébe helyezkedhet. A kiállított képek mellé tervezem, hogy egy rövid leírás is kerülne, ami segíti illetve mélyíti a látogató metamorfózisát az ábrázolt alakokká.

A projekt második része opcionálisan egy fotóalbum összeállítása lenne, de ez előre láthatóan nehezen megvalósítható, mert jó érzésű ember nehezen fotózkodik halott katonákkal, oszladozó tetemekkel, éhenhalt családokkal vagy egyéb áldozatokkal. A paravánok alkalmasak többféle kiállításra is, például hasonlíthat egy múzeumi térre és maradhat egy tében, vagy elszórva a helyszínen fesztiválosabb hangulatban „Fotózkodj te is a történelem áldozataival!” felhívó szöveggel kísérve. Ezek végleges formáját a projekthez csatlakozottakkal közösen fogjuk kitalálni.

XIII.
Kazsik Marcell, Juhos Antal
Képgrafika Szakirány, Intermédia Tanszék
Dobó Bianka

animáció

Egy rövid animációt szeretnénk elkészíteni, mely emlékül szolgál majd a jogelőd intézmény falai között történt ötvenhatos eseményeknek.  A négy áldozat nem csak a magyar szabadságért hanem az intézmény és a képzőművészetek autonomitásáért harcolt. Emléküket szeretnénk a hallgatókkal való közös munkában elmélyíteni, és ezt a gondolatot az animáció művészi nyelvén keresztül megőrizni. Erre a csapatmunka és a tanszékek közötti áthallgatások a legalkalmasabbak! 
Hogyan folyna a munka?

A tíz- tizenöt fős csapattal fogunk dolgozni. Mindenki személyre szabott feladatot kap majd: háttereket fest, karaktert vagy látványt tervez, storyboardot készít, mozgást tervez, zenél, szinkronizál, forgatókönyvet ír stb. 

A tematikát, és a feladatok kiosztását természetesen a csapat megalakulása után beszéljük meg közösen. Mindent a csapat igényeihez fogunk igazítani.

Az animálás Adobe Flash-ben vagy TVpaint-ben történne, de mivel a hallgatóság java része a manuális technikákban van otthon, így nem csak digitálisan kívánunk dolgozni. Szeretnénk ha ebből egy Tumblr oldal is készülne, mely dokumentálja az eseményt. A kontaktot facebookon tartjuk majd.
XIV.
Kókai Zsófia, Molnár Ráhel, Téglásy Lili
Képzőművészet-elmélet Tanszék
Lázár Eszter
fiktív művésztelep
funzine

Kísérleti közösség A művésztelep egyik alapvető funkciója olyan szabad terek megteremtése, amelyben a kreatív gondolkodást és alkotó munkát a helyszín távlata, a szabadidő és munka összekapcsolódása, és az együtt töltött idő inspirálják. 

Ütemterv:
szeptember 26 (hétfő): kezdetben/közösség/környezet
 bemutatkozás, ismerkedés a csapattal, a hét programjának átbeszélése az egyetemen.
szeptember 27 (kedd): távlat/falbontás/levegő
 Kirándulás a Jánoshegyre, sütögetés Normafán
szeptember 28 (szerda): átváltozás/kultúra
 Színdarab megtekintése, kapcsolódó beszélgetés 
szeptember 29 (csütrötök): élesztő/közösség
 Az élesztő nevű kocsmában italozás és gondolkodás
szeptember 30 (péntek): kikelet/munka
 fanzine kivitelezése a héten szerzett élmények és tapasztalatok alapján

A projekthét programjában a klasszikus művésztelepekhez kapcsolódó fogalmakat kapcsoljuk budapesti helyszínekhez (Dávid tér, Jánoshegy, Normafa, Élesztő, színház, műterem vagy lakás). 


2016. szeptember 26-30 a megvalósítás ideje
XV.
Ács Bálint,
Gallai Alíz,
Komlósi Dóra
Képzőművészet-elmélet Tanszék
Lázár Eszter
56' városi séta applikáció
applikáció

Az 56-hoz köthető helyszíneket lehet felkeresni az irányított séta alkalmazással. Cél: Olyan applikáció létrehozása, mely az 56-os forradalmi eseményekhez köthető helyszíneket mutatja be személyes elbeszéléseken keresztül. Abban különbözik az eddig ismert sétáktól, hogy egy magányos introvertált tevékenységként írható le a séta. Az útvonalat egyedül lehet megtenni, nem egy vezetett csoporttal, saját tempóban. Feladatok: Archív fotók gyűjtése, tartalomfejlesztés, anyaggyűjtés, interjúk készítése azokkal, akik személyesen megélték 56-ot. Együttműködéshez szükséges hallgatók elsősorban; Grafika, és Intermédia tanszékek hallgatói. A vizuális kivitelezéshez festő szakos hallgató.
XVI.
Dávid Luca,
Simon Dorottya, Nagy Judit, Magyar Réka
Látványtervező Tanszék
Kiss Gabriella
Szabadság, Felelősség
videó installáció, vdeó montázs, fotómontázs

Projektünk lényege, hogy személyes történeteken keresztül jelenítsük meg az Egyetemen lezajlott eseményeket. Ehhez forrásként használjuk az akkori hallgatók visszaemlékezéseit. Egyikünk nagymamája ebben az időszakban járt az Egyetemre, az ő emlékfoszlányait vesszük alapul, és azok segítségével állítunk össze egy hangulat ábrázolást. Melyet kiegészítünk társai benyomásaival és emlékeivel. Absztrahált dokumentáció készül a történetvázlatokról. A megvalósítás eszköze fényképezőgép és videó kamera lesz, ezért elsősorban az intermédia tanszék hallgatóival dolgoznánk együtt. Az így született álló és mozgóképeket egy kiállítás keretein belül mutatjuk be.
XVII.
Pajor Patrícia, Cselőtei Zsófia
Látványtervező Tanszék
Kiss Gabriella
szabadság
utcai performansz

Performansz egyszerűen kivitelezhető óriásbábokkal. Projektünk lényege, hogy a történelem óriásai előtt valódi óriásokkal tisztelegjünk. Egészen pontosan óriásbábokkal, melyeket magunk készítünk el, hogy az utolsó napon egy fenomenális performanszot hajtsuk végre velük a város egyik forgalmas terén. 
A bábok mennyiségét, méretét, típusát kis csapatunk tagjainak végleges száma fogja meghatározni, minden mást pedig együtt döntünk majd el. Az egységes kinézetet, a konkrét témát, a végjátékban megelevenített jelenetet. Hogy teljesen elvonatkoztatunk az ötvenhatos témától vagy megmaradunk a realitás talaján, szintén meghatározzuk majd a hét elején, azután pedig kezdődhet majd a tervezés, formázás, készítés és próbálás. 

Szelíd (avagy éppen vad) óriásaink elkészítésében Matyi Ágota látvány és bábtervező művész segítségét és szakmai tudását fogjuk igénybe venni.

XVIII.
Lowack Balázs, Hotz Evelin, Vágány Judit
Restaurátor Tanszék
Filp Csaba
szabadság, falbontás
installáció

A kommunizmus ideje alatt a szólásszabadság erősen korlátozva volt, ami a képzőművészetre is hatással volt, beleszóltak az alkotások témájába. Később a művészek burkoltan fejezték ki a tiltott témákat. Az idő előrehaladtával ezek a határok meglazultak, de a képzőművészetet tartották a legveszélyesebbnek, így ennek a falai omlottak le a legkésőbb.
A projektünk ennek a falnak a bomlását mutatja be egy installáció formájában. A képzőművészetet az Egyetem jelképezné, a korlátokat az épületet körülvevő betonfal. Mivel életnagyságban ez nehezen kivitelezhető, egy makettel valósítanánk meg. A beton bomlásával érzékeltetnénk az idő múlását, mellyel a művészek egyre szabadabban alkothatnak.

Ezt a folyamatot (a kor múlását és a fal bomlását) alátámasztaná egy fotósorozat.

A részletek kidolgozásához várunk jelentkezőket a csapatunkba.

XIX.
Nielsen Bendix Annabeth Ruth, Köteles Fanni
Restaurátor Tanszék
Filp Csaba
  (vagy: ÉS E KŐ ALATT / ET  INFRA HANC PETRAM)


A kiindulópont Angyal István kivégzett forradalmár búcsúlevele. A létrehozandó tárgy nem nagy rusztikus kő, hanem kő-imitáció, mű-kő. Úgy emlékmű, hogy nem az. Nem formázott, nem kő, de mégis az.
XX.
Gyuk Krisztina, Karl Fruzsina, Krausz Dániel, Kocsis Barbara
Szobrász Tanszék
Sass ValériaA főépület bejáratának a lépcsőjére (nem a lépő, hanem tartó felületére) fogjuk elhelyezni a következő feliratot - 1956 ITT & MOST 2016 - öt különböző nyelven.
A látványterv elkészítése folyamatban van, a megvalósítás technikai részleteit a projekt résztvevőivel fogjuk egyeztetni. 
XXI.
Drabik Tamás, Nagy Gergő
Szobrász Tanszék
Sass Valéria

térbeli kaligráfia

ITT
1956
Pályázatunk az Andrássy úti főépületben zajló 1956-os történések egy tragikus momentumára reflektál. Négy hallgató (Bódis Antal, Csőrös Zoltán, Komondi Sándor, Kovács József) és négy ismeretlen kiskatona vesztette életét november 4-én fegyveres harc közben a ma Dávid térnek nevezett helyszínen.
Az itt látható térbeli kaligráfiával szeretnénk megemlékezni az itt történtekről. A síkból kivágott betűk lehetővé teszik a tér befogadását a kompozícióba. A transzparens felület alkalmas különböző fotóanyagok megjelenítésére ,amelyek 56-os kordokumentumok (fotó, újság ,film).
Méret: 150x90x120cm

Tervezett anyaga: fém, OSB lap, papír, ragasztó, popszegecs
XXII.
Kezes Zsófi,
Jásdi Juli
Tervezőgrafika Szakirány
Kovács Olivér Artúr
átalakulás, transzformáció, metamorfózis


audiovizuális interaktív „plakát”, applikáció

Zenélő színek, audiovizuális interaktív „plakát”
A projektünk egy olyan közösségi művészi alkotás, amely közelebb hozza az utca
emberét a ’60-as évek hangulatához. Audiovizuális élményt szeretnénk létrehozni
egy olyan csapattal, akik számára fontos, hogy értéket közvetítsen a kreativitás
segítségével.
A mű alapja egy adott dallam, amelyet közösen választunk ki. A prezentációban a
„Ha én rózsa volnék” dallamát hoztuk példának. Ezt- és más-más dalokat szeretnénk
a városban szétszórni, lehetőleg forradalmi helyszíneken.
Az egyes dallamok különböző színsorok mögé vannak elrejtve. Ahogy az írásban
egyes betűkhöz hangok, úgy itt a különböző színekhez különböző hangmagasságok
vannak hozzárendelve, így ha egybeolvassuk a színeket kijön a dallam. Ezt az átválást a különböző színek különböző hangfrekvenciákhoz rendelésével oldottuk meg.
De mi ennél tovább szeretnénk vinni a dolgot. Ehhez viszont szükségünk van egy
olyan alkalmazásra, amely „lejátsza a színeket”. Ez az alkalmazás lenne, amivel
életre keltjük a színeket.
Ennek a létrehozásában szükségünk van sok lelkes diákra, akik szeretik a kihívásokat és szívesen részt vennének egy innovatív projektben.
XXIII.


Szabó Levente


Intermédia Tanszék


Sólyom András

Hat kézzel öntött gyertyát készítenének a résztvevők és egy feliratot a falra, ami egy saját fordítású versem, William Butler Yeats- Elveszett ártatlansága. 

Az elvesztett ártatalanság

Mikor hajszolva karjaimba zárlak,
Szívem óhajtja e vágyat?
Mely elfordult a világtól már;
Elveszett urlakodók kincseire vár,
Sötét medencékben, melyet hadseregek szálltak; Szerelmet selyemszállall ádtak, Álmodó istenség a szoknyád.
Kerekké érett pondró gyilkosság;
Rózsáid ,melyet féltve őriztél,
Barátnőid hajukba fonják;
Hideg harmat az arcukon,


Vezess keresztül minden titkos folyosón, Ahol tömjénfüst virágok szürke felhőket szülnek, Csak isten szeme nem nézi a földet; Sápadt kebled és meztelen karod, Nehéz földszagú álomból vagyok, Egy vészesebb látomás ennél; Csókjaid után végleg elmennél, Sápadt szépséged utáni sóhaj, Hosszú órákban égni e csókkal, Láng a lánghoz, mély a mélynek, Trón trónt követ,  éberen beszélni az éjhez, Kardjaik,kések és póráz, Súlyos magányomban Te légy a kórház!
XXIV.
Bodolóczki Júlia, Fillér Mariann, Koroknai Kira, Thury Lili
Tervezőgrafika Szakirány


Kovács Olivér Artúr


'Nők az '56-os forradalomban

plakát, plakátsorozat


'"1956 történetéből így még mindig hiányoznak a nők. Ha mégis feltűnnek, csak kivételes, szimbolikus alakok. A forradalom historiográfiája ebből a szempontból nem kivételes, éppúgy nélkülözi a nőtörténeti fejezetet, illetve a társadalmi nem szempontjából átírt elemzést, mint történelmünk egésze. Nem tudjuk, a nők, mint csoport, hogyan viselkedtek a forradalom napjaiban, nem tudjuk, mi volt a nők egyéni története. "

Erre szeretnénk kísérletet tenni és olyan narratívákat keresni, amikben a nők szerepe is megjelenik. Plakátot, illetve plakátsorozatot fogunk készíteni a témához, amit egyénileg, de kisebb csoportokban is létrehozhatnak a résztvevők. A technika szabadon választható. Egy rövidebb prezentációval és korabeli röplapok bemutatásával kezdenénk a hetet, amivel támpontot nyújthatunk a tervezéshez.


"1956 történetéből így még mindig hiányoznak a nők. Ha mégis feltűnnek, csak kivételes, szimbolikus alakok. A forradalom historiográfiája ebből a szempontból nem kivételes, éppúgy nélkülözi a nőtörténeti fejezetet, illetve a társadalmi nem szempontjából átírt elemzést, mint történelmünk egésze. Nem tudjuk, a nők, mint csoport, hogyan viselkedtek a forradalom napjaiban, nem tudjuk, mi volt a nők egyéni története. "
XXV.
Kővári Kamilla Virág ,
Szlávik Barbara,
Garamvölgyi Gábor,
Kaszás Konrád 


Festő Tanszék

Udvardy Emese

'5/6-ban az 56-os

fotó-, illetve videó-dokumentáció


Tervünk egy, az Epreskert 5/6-os műtermének valamennyi falát betöltő absztrakt kompozíció-
sorozat megvalósítása, melyben a mi mai látásmódunkon keresztül kíséreljük meg vizuális formában felidézni az 56-os forradalmi érzelmeket (és érzületet).
Elképzeléseink szerint az epreskerti műterem teljes kifestése lenne a cél, amit más tanszékek
diákjaival közösen készítenénk el. A munka kivitelezése nem spontán módon történne: a részt venni szándékozó diákoktól előzetesen elkészített terveket várunk. A közös munka
a tervek összehangolásával, ’összenézésével’ folytatódna, melyekhez mi is hozzá tudunk tervezni, illetve a már meglévő terveinket azokhoz tudjuk alakítani.
A tervek konkrét megvalósítását az ’56-os forradalom által ihletett zené(k)re tervezzük, így is megidézve a korabeli hangulatot.
A közös alkotómunka folyamatáról fotó-, illetve videó-dokumentációt tervezünk készíteni. Az
elkészülő művet ebben a formában tesszük maradandóvá, miután megsemmisítettük azt.

Nincsenek megjegyzések: